Naučite dijete čitati

Naučite dijete čitati

Pomoći djetetu da savlada vještinu čitanja ja zapravo mnogo jednostavnije nego što većina roditelja misli. Najbolji način je da okružite dijete knjigama i potaknete ga na čitanje. Ako želite da vaše dijete čita bolje, te da zapravo u tome i uživa, trebate mu dati primjer. Čitajte zajedno knjige, časopise, novine, recepte, pisma, popise za kupovinu, upute, redove vožnje, interesantne sadržaje na internetu – jednom riječju: sve što vam dođe do ruke.

Ohrabrite dijete da učestvuje u aktivnostima čitanja
• Dajte mu pristup raznim materijalima za čitanje, uključujući knjige priča, poeziju, zagonetke i šale, dječje časopise, stripove itd.
• Za one koji tek počinju učiti čitati,  stavite natpise na predmete u kući, na primjer, 'vrata' 'štednjak' 'kašika' 'stol' itd.
• Zajedno pišite popise za kupovinu, pozivnice, čestitke.
• Koristite magnetska slova na hladnjaku.
• Napišite jednostavne i kratke upute koje dijete može pročitati i slijediti, npr: „operi ruke prije jela“.

Uživajte zajedno u odabiru knjige iz biblioteke ili knjižare
• Istražite različite namjene knjiga - proza, poezija, fikcija….
• Uz pomoć naslova zajedno razgovarajte o tome šta bi mogao biti sadržaj knjige.
• Zajedno sa djetetom napravite spisak omiljenih knjiga, priča ili pjesmica.

Nastavite čitati djetetu i nakon što ono samo počne tečno čitatiFile 813
• Neka to bude interaktivni iskustvo. Postavljajte pitanja o priči, neka dijete pokuša predvidjeti šta će se dalje dogoditi. Pitajte dijete šta misli o likovima. Pitajte ga da li zna gdje je priča smještena. Ako se radi o starijoj djeci, razgovarajte o dilemama koje imaju likovi i različitim načinima kako se hvataju u koštac sa problemima. Povežite temu knjige sa vlastitim iskustvom djeteta.
• Čitajte poeziju koja se rimuje.
• Pretražujte sa djetetom enciklopedije kroz sadržaj.

Ohrabrite svoje dijete da čita naglas
• Zamolite dijete da ono vama pročita priče koje ste donedavno vi čitali njemu. Potaknite ga da razgovara o radnji u priči, te da poreda niz: šta se dogodilo prvo, šta je slijedilo, kakav je kraj.
• Potaknite dijete da samo sastavi svoju priču na osnovu slika. Neke knjige sadrže samo slike, upravo za ovu namjenu.
• Pomozite mu sa zapamti pjesmice, koje će poslije recitirati.
• Sa djecom koja već dobro čitaju možete se igrati uloga likova. Odaberite svoje likove, a dijete će odabrati svoje, možete čitati zajedno, te mijenjati ton glasa u dijalozima, ovisno o likovima. To može prerasti i u mali igrokaz, zabavu za cijelu porodicu

Pokažite djetetu da i vi volite čitati, pa će i ono zavoljeti knjigu.